Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI NA SPLETNI STRANI WWW.Q-BRICKS.COM

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Podjetje Q-BRICKS d.o.o., Opekarska cesta 16, 1360 Vrhnika, Slovenija (upravljavec osebnih podatkov) spoštuje in ščiti vašo zasebnost, stremi k najvišji stopnji varstva ter sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki. Izjava o varovanju osebnih podatkov opisuje obravnavo podatkov, ki nam jih zagotavljajo ali zbirajo naše digitalne platforme, ki obiskovalcem omogočajo dostop do naše spletne strani in uporabe naših storitev. Podjetje Q-BRICKS d.o.o. obdeluje osebne podatke v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov in razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR), v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter ostalimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

V nadaljevanju preberite, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki.

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Q-BRICKS d.o.o.

Opekarska cesta 16

1360 Vrhnika

telefon: +386 31 249 097

elektronski naslov: info@q-bricks.com

 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): tel: +38641893012, email: alja@aljafakin.si. Prosimo, bodite pozorni, da kljub vsem ukrepom, ki jih je Upravljavec sprejel za zagotavljanje največje možne zaščite vaših podatkov pri pošiljanju na e-naslove, absolutne zaščite vaše zasebnosti ne nudi, zato lahko svoje osebne podatke, v kolikor želite najvišjo stopnjo varnosti, posredujete s pismom na naslov sedeža Upravljavca, s pripisom »Za DPO«.info@aljafakin.si

Namen obdelave osebnih podatkov

Upravljavec bo vaše osebne podatke obdeloval v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave ter izključno za namene, zaradi katerih jih je zbral. Posamezni namen obdelave osebnih podatkov je vselej razviden na spletni strani na mestu, kjer se podatki pridobivajo (npr. registracija kupca), splošne informacije pa upravljavec podaja še v nadaljevanju.

 1. Vaše osebne podatke bo upravljavec osebnih podatkov prejel iz naslova vašega morebitnega povpraševanja oziroma komunikacije, poslane na elektronski naslov, ki je napisan kot kontaktni na spletni strani www.q-bricks.com. Upravljavec bo od vas prejel: ime in priimek, e-naslov, vsebino e-poštnega sporočila in druge podatke za stik, ki jih posredujete. Ti osebni podatki nam omogočajo, da se odzovemo na vaše zahteve po informacijah, da pripravimo ustrezne korake in ponudbo za nakup  izdelkov, da se lahko odzovemo v primeru zahtev v okviru garancije ali drugih zahtevkov.
 2. Kot del splošnih poslovnih procesov podjetja Q-BRICKS d.o.o., zbiramo osebne podatke o obiskovalcih spletne strani in kupcih, ki so potrošniki, kot tudi od kontaktnih oseb naših dobaviteljev in poslovnih partnerjev. Podatki lahko vključujejo posameznikovo ime, podatke za stik in druge podatke, potrebne za poslovanje z vami ali vašo organizacijo (podlaga: .
 3. Za namene vašega nakupa bo upravljavec od vas prejel: ime in priimek, naslov in poštno številko s krajem, mobilno številko, elektronski naslov, številko naročila, datum naročila, ime in priimek plačnika, način plačila, naslov plačnika, naslov za dostavo, podatke o nakupih in transakcijah (vrsta in število kupljenih in vrnjenih izdelkov). Podatke lahko posredujemo logističnim partnerjem, da lahko poskrbijo za naročilo, vključno z izvedbo plačila ter dostave izdelkov.
 4. V okviru prijave na novice in trženjske aktivnosti podjetja bo upravljavec od vas prejel vaš e-naslov. Obveščali vas bomo o poslovanju, izdelkih in storitvah podjetja Q Bricks d.o.o. Če ne želite, da podjetje Q-BRICKS d.o.o.. uporablja vaše osebne podatke na ta način, ali če ne želite prejemati nadaljnjih informacij, se lahko kadar koli odjavite od prejemanja novic. Na tej povezavi imate možnost odjave ali pa se za odjavo na nas obrnite prek e-pošte ali pošte.
 5. Osebne podatke zbiramo tudi v okviru anket o naših storitvah in izdelkih. V okviru anket zbiramo naslednje podatke: ime in priimek, e-naslov, mnenje o izdelku ali storitvi.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Osebni podatki, zbrani v spletni trgovini, in sicer preko obrazcev, ki jih izpolni posameznik -  ali so kako drugače sporočeni upravljavcu - podjetju Q-BRICKS d.o.o.. (ime in priimek, e-mail, telefon, ulica in hišna številka, poštna številka, mesto/kraj, država, regija, vsebina nakupovalne košarice, IP) se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Q-BRICKS d.o.o.. tj. spletna trgovina, in sicer za odgovor na povpraševanje, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za samo izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov vrši že na podlagi dejstva, da kupec s ponudnikom vstopa v pogodbeno razmerje (obdelava na podlagi pogodbe oz. za izvedbo aktivnosti za sklenitev pogodbe). Pravno podlago za zakonito obdelavo osebnih podatkov predstavlja izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo, oziroma izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (člen 6 (1) (b) GDPR).

Če je pravna osnova za obdelavo podatkov vaše soglasje (privolitev), imate pravico, da kadar koli umaknete svoje soglasje, vendar to ne vpliva na zakonitost obdelave s strani podjetja Q-BRICKS d.o.o. za obdobje preden umaknete soglasje (člen 6 (1) (a) GDPR). Za umik privolitve nam pišite na kontaktni e-naslov. V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bomo zbrane osebne podatke za ta namen prenehali obdelovati. Preklic privolitve ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov do preklica.

Če posredujemo osebne podatke organom pregona ali drugim državnim organom, delimo vaše osebne podatke, ker imamo zakonsko obveznost, da to storimo. Naše zakonske obveznosti se nanašajo tudi na hrambo dokumentacije oz. drugačno obdelavo vaših osebnih podatkov, ki izhaja iz računovodskih in davčnih predpisov (člen 6 (1) (c) GDPR).

Upravljavec lahko vaše podatke zbira tudi na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva. Takšna obdelava podatkov pa ni dovoljena, kadar vaši interesi oz. vaše pravice prevladajo nad zakonitimi interesi upravljavca (člen 6 (1) (f) GDPR).

V primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi pogodbe ali zakona, vas opozarjamo, da v kolikor nam v teh primerih ne boste posredovali zahtevanih podatkov, za vas ne bomo mogli opraviti željenih storitev.

Kategorije uporabnikov

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim, razen izjemoma, v naslednjih primerih:

 • Našim pogodbenim obdelovalcem, da za nas opravljajo storitve v našem imenu, na primer odgovarjajo na vaše zahteve, ali dostavljajo pakete in storitve za stranke, izstavljajo račune oz. obračunavajo naše storitve in podobno. Tem podjetjem je prepovedano uporabljati vaše osebne podatke za druge namene kot tiste, ki smo jih od njih zahtevali mi ali jih od njih zahteva zakonodaja. Z njimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, kot to veleva vsakokrat veljavna zakonodaja.
 • Ko delimo osebne podatke v podjetju ali s tretjimi osebami, da bi zagotovili varnost in zaščito naših strank, zaščitili svoje pravne in druge legitimne interese ali v drugih primerih, kadar razkritje zahteva zakonodaja.

Vaš nadzor in vaše odločitve

Omogočamo vam določen nadzor in odločitve glede našega zbiranja, uporabe in deljenja vaših podatkov. Skladno z veljavno zakonodajo lahko nadzor in odločanje z vaše strani vključuje naslednje točke:

 • Spremenite lahko svojo odločitev glede prejemanja novic in obvestil.
 • Lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo ali popravo netočnih podatkov ali nepopolnih podatkov.
 • Lahko zahtevate, da podatke, ki jih hranimo o vas, izbrišemo iz svojih evidenc
 • Lahko ugovarjate obdelavi ali zahtevate prenosljivost vaših osebnih podatkov

Vaš nadzor in odločitve lahko uveljavljate ali zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov tako, da nas pokličete ali pisno stopite v stik z nami in sledite prejetim navodilom. Prosimo, upoštevajte dejstvo, da vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih izdelkov in storitev, če nam ne dovolite zbirati vaših osebnih podatkov, prav tako nekatere naše storitve morda ne bodo mogle upoštevati vaših interesov in preferenc.

Prenos vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo izven EU.

Varnost, integriteta in hranjenje podatkov

Varnost, integriteta in zaupnost vaših podatkov so za nas izjemno pomembne. Naša skupina izvaja tehnične, administrativne in fizične varnostne ukrepe, namenjene zaščiti podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo in spreminjanjem. Občasno preverjamo svoje varnostne postopke, da pretehtamo ustrezne najnovejše tehnologije in metode.

Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik ponudnika prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne in transakcijske podatke, ki jih kupci pošiljajo v spletno trgovino.

 Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi ter storitev posredovanja izvaja plačilna platforma Bankart. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.

Prosimo, upoštevajte, da kljub našim najboljšim prizadevanjem nobeni varnostni ukrepi niso popolni.

Čas hrambe osebnih podatkov:

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi zakona, hrani tako dolgo kot to predpisuje zakon oziroma, v kolikor zakon ne predpisuje obdobja hrambe, do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani.

Osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Upravljavec podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, upravljavec hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Upravljavec take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Spremembe te izjave o varovanju osebnih podatkov

Občasno lahko to izjavo spremenimo tako, da jo prilagodimo najnovejšim tehnologijam, industrijskim praksam, zakonodajnim zahtevam ali za druge namene. Na naših digitalnih platformah bo objavljena veljavna verzija izjave o varovanju osebnih podatkov. Svetujemo vam, da redno spremljate Izjavo o varovanju osebnih podatkov, če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo pred spremembami zanje pridobili vaše soglasje.

Pripombe in vprašanja

Če imate pripombo ali vprašanje glede zasebnosti se obrnite pisno na podjetje Q-BRICKS d.o.o. oz. na info@q-bricks.com ali pa svoje vprašanje naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov s pismom, poslanim na sedež Upravljavca Opekarska cesta 16, 1360 Vrhnika,  s pripisom »za DPO«.

Če niste zadovoljni z načinom ravnanja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo na kontaktni e-poštni naslov upravljavca, pri čemer nam morate hkrati posredovati podatke, s pomočjo katerih lahko stopimo v stik z vami. Vašo pritožbo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v 30 dneh.

Če menite, da upravljavec pritožbe ni ustrezno rešil in da krši Splošno uredbo o varstvu podatkov in drugo veljavno zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, https://www.ip-rs.si/.

Zadnja sprememba politike zasebnosti: maj 2023